اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات

دیدار سگ واقعی با سگ رباتیک برای اولین بار!