آموزش نرم افزار تدکار ۱۰۰% رایگان و کامل

0
4889

از مزایای فراگیری آموزش نرم افزار تدکار در شرکتها و دفاتر فنی برای پیشنهاد قیمت و آنالیزبها در پروژه های عمرانی چقدر اطلاع دارید؟ نرم افزاری است که برای برآورد هزینه، آنالیزها و پیشنهاد قیمت در مناقصات پروژه های عمرانی برای مهندسان و دفاتر فنی استفاده می شود. در این نرم افزار، بخشنامه ها به طور کامل توضیح داده شده و همچنین به آموزش پیشنهاد قیمت در مناقصات پروژه های عمرانی پرداخته شده است.

در واقع پیشنهاد دهندگان قیمت برای پروژه های عمرانی با بهره گیری از تدکار می توانند آنالیز پروژه های خود را طبق بخشنامه ها تهیه کرده و قیمت واقعی پروژه و هزینه های خود را به کارفرما ارائه دهند. با ورود به صفحه آموزش نرم افزار تدکار میتوانید به این پکیج آموزشی ارزشمند دسترسی داشته باشید.

اهمیت یادگیری آموزش تدکار

برای موفقیت در یک پروژه عمرانی، باید هزینه اجرایی آن را به درستی تخمین بزنیم زیرا در صورتی که انجام پروژه با هزینه پیش بینی شده انجام نشود، پروژه با شکست مواجه می شود. پس تخمین درست هزینه پروژه یک فاکتور موفقیت و پیش بینی نادرست هزینه پروژه یک فاکتور شکست محسوب می شود.

بنابراین بهتر است با دقت به آنالیز اقلام و پیشنهاد قیمت مناسب بر اساس آنالیز درست بپردازیم و با سپردن پروژه با قیمت مناسب به کسی که پیشنهاد انجام کار را می دهد، گامی درست در جهت موفقیت پروژه عمرانی برداریم.

ما سعی کرده ایم تا با همکاری مهندسان بزرگ کشور و تهیه پکیج آموزش نرم افزار تدکار به خواسته ها و نیازهای سایر مهندسان در مورد پیشنهاد قیمت پروژه های عمرانی پاسخ دهیم و نیازهای آن ها را تا حد امکان برطرف کنیم.

به تازگی سازمان برنامه و بودجه دو دستورالعمل با عنوان “نحوه ارائه تجزیه بها به همراه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران” و “نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها” ارائه نموده است که برای همه از جمله پیمانکاران پروژه های عمرانی، دستگاه اجرایی و مهندسین مشاور لازم الاجرا می باشد و باید به آن ها عمل کنند.

کاربردهای نرم افزار تدکار

از تدکار برای تهیه و بررسی آنالیزها و ارائه پیشنهاد قیمت و همچنین برای انجام تمام عملیات و  پروژه های عمرانی استفاده می شود. همچنین نرم افزار تدکار با رعایت بخشنامه ها و انجام آنالیز پروژه ها، می تواند قیمت واقعی پروژه را ارائه دهد. بنابراین می توان در زمان اجرای پروژه از تنش و اضطراب ناشی از نامناسب بودن قیمت های پیشنهادی در امان ماند و به سود مورد نظر خود نیز دست یافت.

با آموزش نرم افزار تدکار چه مزایایی نصیب شما میشود؟ همانطور که می دانید پروسه آنالیز نیاز به زمان زیادی دارد ولی شما می توانید با استفاده از تدکار که نرم افزاری مناسب می باشد و برای همین امر طراحی شده، این پروسه را در کمترین زمان انجام دهید و با استفاده از آنالیز و لیست ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه که در این نرم افزار وجود دارد، آنالیز آیتم ها را به راحتی انجام دهید.

کارفرمایان، مهندسین مشاور و عوامل دفتر فنی نیز باید به بخشنامه های آنالیز و اصول و مبانی تجزیه بها تسلط داشته باشند تا هنگام تهیه جداول آنالیز و بخشنامه هایی که توسط واحد برآورده کننده مشاور یا دستگاه اجرایی تکمیل می شود، دچار مشکل و سردرگمی نشوند و به راحتی آنها را تهیه کنند.

آنها می توانند این کار را با استفاده از تدکار به راحتی انجام داده و همچنین به بررسی آنالیزهای ارائه شده بپردازند و در خصوص انتخاب پیمانکار پروژه تصمیم گیری کنند.

سپردن پروژه به پیمانکار با قیمت مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است در غیر این صورت نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد و پروژه هایی به جای خواهد ماند که توان مالی و روانی و همچنین انرژی زیادی را از عوامل اجرایی پروژه به هدر می دهد. پس بهتر است برای کسب موفقیت و بازدهی بیشتر در پروژه های عمرانی، از تدکار استفاده کنید.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید